Casal d'estiu Dima Josep Ferrà 2021

Casal d'estiu Olesa de Montserrat

 LES OLIMPIADES DEL LLEURE: totes les activitats englobaran tant esport, cultura i diferents modalitats artístiques

Aquest any 2021 continua sent un any excepcional per la situació provocada per la COVID-19. Tot i així, sempre que la situació sanitària i el marc legal que hi hagi ens ho permeti, és voluntat de l’AMPA de l’escola Josep Ferrà i Esteva fer el Casal d’Estiu prenent, això sí, totes les mesures que en cada moment es determinin i adequant les activitats per garantir la màxima seguretat de tots els nens i de totes les nenes, les seves famílies i els monitors i monitores.

L’Ajuntament garanteix que tots els espais que finalment s’utilitzaran estaran convenientment desinfectats i l’Ampa de l’escola Josep Ferrà i Esteva es compromet a observar en cada moment totes les indicacions i complir-les i fer-les complir a l’empresa encarregada de l’organització dels casals, Multiesports DIMA, i a tots els i les participants.

Igualment, l’Ajuntament té previst uns diners destinats a beques per a aquelles famílies que ho poguessin necessitar i s’agilitzaran els tràmits per fer el pagament de les beques. Per aquest motiu us demanem que us informeu si demanareu beca. La sol·licitud de beques es realitzarà durant el mes de maig.

Com no pot ser d’altra manera, totes les famílies que decidiu portar els vostres fills i filles, haureu d’atendre totes les mesures que es vagin marcant i que seran d’obligat compliment per a tots i totes.

Totes les entitats d’Olesa de Montserrat que fan Casals d’Estiu estan i continuen treballant conjuntament amb l’Ajuntament, per a que entre totes puguin planificar les mesures, analitzar cadascuna de les necessitats i garantir que estan en disposició de fer les activitats amb seguretat.

Per poder anar definint les necessitats i planificant com hauríem de fer els Casals, aquest any és imprescindible que fem una inscripció condicionada i a l’hora compromesa i més responsable que mai. Hem de poder saber el nombre de nens i nenes que ens acompanyaran al Casal en cada una de les setmanes.

Enguany oferirem casal per setmanes del 28 de juny al 30 de juliol. L’oferiment de les setmanes no implica la seva realització. Només es realitzaran aquelles setmanes que es garanteixin els mínims de participants.

Els pagaments de les inscripcions es realitzaran més endavant, segons l’evolució de la situació. Per això, us demanem una inscripció amb garantia de compromís.

És per tot això que obrirem la inscripció el dia 7 de maig i la tancarem el 21 de maig.