Política de privacitat i protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, especialment en elsarticles 5 y 6, li INFORMEM de que, si se tracta d’una persona física, i en
funció de la seva relació contractual i/o comercial amb lanostra Empresa, les seves dades personals han passat a formar part del FITXER INFORMATITZAT DE GESTIÓ, titularitatd’ASSOCIACIÓ
MULTIESPORTS DIMA amb NIF:G65246324. I en relació amb ell, l’INFORMEM de que, segons l’article 6 de lacitada Llei, vostè podrà en tot moment REVOCAR el seu consentiment, manifestant la seva
voluntat en tal sentit, així com, enrelació amb lo descrit a l’article 5 de la anomenada llei, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, enviant uncomunicat a ASSOCIACIÓ
MULTIESPORTS DIMA a: info@dima.cat