Vídeos dels Balls de la festa de fí del Casal d'estiu Dima Josep Ferrà 2022

Casal d'estiu Olesa de Montserrat

Vídeos dels Balls de la festa de fí del Casal d’Estiu Dima Josep Ferrà 2022

BALL P3
BALL P4
BALL P5
BALL INICIALS
BALL SUPERIORS
BALL MONITORS